คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย

ชื่อ

การห้ามการลงโทษเด็กทางร่างกายและจิตใจทุกรูปแบบ: คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย

จัดพิมพ์โดย

ความริเริ่มระดับโลกในการยุติการลงโทษเด็กทุกรูปแบบและองค์การช่วยเหลือเด็กประเทศสวีเดน (Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children & Save the Children Sweden)

จัดพิมพ์เมื่อ

กรกฎาคม 2018

รูปแบบของหนังสือ

คู่มือ

ภาษา

แอลเบเนีย อาหรับ เบงกาลี อังกฤษ ฝรั่งเศส เฮาซา ฮังการี ญี่ปุ่น เกาหลี ลิทัวเนีย จีนกลาง โปรตุเกส รัสเซีย สเปน สวาฮีลี ไทย และเวียดนาม

 

เมื่อเรานึกถึงการห้ามการลงโทษเด็กทางร่างกายและจิตใจ ก็มักจะทำให้มีคำถามมากมายเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะเรื่องวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายห้ามการลงโทษ และผลของการออกกฎหมายที่จะเกิดขึ้นกับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครอบครัวของเด็ก เอกสารฉบับแรกของชุดนี้มุ่งที่จะตอบคำถามที่พบบ่อยครั้ง และให้ความกระจ่างต่อการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเหตุผลของการห้ามการลงโทษและผลกระทบที่จะเกิดกับครอบครัว เอกสารฉบับที่สองมุ่งที่จะให้คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับเด็กและเยาวชน เมื่อมีความพยายามห้ามการลงโทษในโรงรียนมักจะมีคำถามที่เฉพาะเจาะจงเกิดขึ้น เอกสารฉบับสุดท้ายให้คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้และช่วยให้ความชัดเจนในประเด็นหลักๆที่เกี่ยวข้อง

เอกสารชุดนี้จะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่รัฐ นักการศึกษา และบุคคลอื่นๆที่ทำงานเพื่อห้ามการลงโทษในการเดินหน้าปฎิรูปกฎหมายและช่วยให้เข้าใกล้สิทธิเด็กมากขึ้นในการคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบในทุกสถานการณ์ เอกสารชุดนี้พร้อมให้ดาวโหลดได้แล้วในภาษาหลักของสหประชาชาติและในภาษาอื่นๆอีกมากมาย

หากท่านมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ของเรา หรือต้องการได้รับเอกสาร หรือต้องการแปลเอกสารชุดนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ info@endcorporalpunishment.org