Përgjigje në pyetjet që shtrohen më së shpeshti

Titull

Ndalimi i ndëshkimit trupor ndaj fëmijëve: Përgjigje në pyetjet që shtrohen më së shpeshti

Publikuar nga

Nisma Globale për t’i Dhënë Fund Ndëshkimit Trupor të Fëmijëve (Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children) & Save the Children Suedi

Data e publikimit

Nëntor 2017

Lloji i publikimit

Manualet

Gjuhe

shqip, arabisht, bengali, anglisht, frëngjisht, hausa, hungarisht, japonisht, koreanisht, lituanisht, mandarin, portugalisht, rusisht, spanjisht, suahili, tajlandez dhe vietnamez

Kur mendojmë për ndalimin e të gjitha dënimeve trupore të fëmijëve, lindin shumë pyetje, veçanërisht në lidhje me qëllimin e një ndalimi ligjor dhe çfarë do të thotë kjo për prindërit dhe jetën familjare. E para në këtë seri të doracakëve ka për qëllim të japë përgjigje për pyetjet më të shpeshta dhe të shpërfaqë perceptimet e gabuara të zakonshme në lidhje me arsyet e ndalimit dhe ndikimin e saj mbi familjet.

Broshura e dytë synon të japë përgjigje për këto pyetje në një mënyrë që është e kuptueshme për fëmijët dhe të rinjtë.

Pyetje specifike shpesh lindin kur bëhen lëvizje për të ndaluar ndëshkimin trupor në shkolla. Doracaku përfundimtar i kësaj serie jep përgjigje për disa nga këto pyetje dhe synon të ndihmojë në sqarimin e çështjeve kryesore të kësaj teme.

Së bashku, doracakët duhet t'u japin prindërve dhe kujdestarëve, zyrtarëve qeveritarë, profesionistëve të arsimit dhe të tjerëve që punojnë për ndalimin e ndëshkimit trupor, besimin për të ndjekur reformë ligjore dhe për të lëvizur një hap më afër realizimit të së drejtës së fëmijëve për mbrojtje nga të gjitha format e dhunës në të gjitha mjediset.

Doracakët janë gjithashtu të disponueshme në gjuhën angleze, frënge, kineze, ruse dhe spanjolle, dhe së shpejti do të jenë në dispozicion në gjuhën arabe, bengale dhe tailandeze.

Nëse keni pyetje ose komente në lidhje me këto ose ndonjë nga burimet tona, ose për të pyetur për kopjet fizike ose përkthime të mëtejshme të doracakëve, ju lutemi na kontaktoni në info@endcorporalpunishment.org.